FLUXE
İçerik
Flumethrin %1
Sığır ve koyunlarda kullanılan FLUMEX VET dökme çözelti, dış parazit mücadelesinde kullanılan üstün bir insektisit ve akarisittir.
Deri yüzeyinde kolayca yayılır.
Uzun süre kalıcı etkiye sahiptir.
Et ve sütte kalıntı bırakmaz.
Dökme çözelti 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozunda olacak şekilde pratik dozlarda
uygulanır.
Genel Özellikleri
Flumethrin, olgun kenelerin larva ve nymph’leri üzerinde öldürücü
olarak etkilidir. Dişi kenelerin canlı yumurta yapmalarını önler ve
dolayısıyla üremelerini durdurur.
Kullanım Alanları
Sığır ve koyunlarda yaygın karşılaşılan insekta sınıfı ısırıcı sinekler
(culicoides, anopheles, culex, aedes ve muscidea ailesinden musca
domestica), emici ve sokucu sinekler (stomoxys, melophagus ovinos),
emici ve sokucu bitler (haemotopinus oliveri, linognathus ovillus,
bovicola caprae, keneler (ixodes spp, ixodes ricinus, amblyomma sp,
boobhilus sp, dermacentor spp, hyalomma spp, rhipicephalus spp),
uyuz (psoroptes ovis, sarcoptes scabiei, bovis) etkenlerine ve dıs
parazitlere bağlı enfestasyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla

kulla

FLUXE FLUXE2 FLUXE3