Firmamızca patentli PH Regülatörü ile ilaç seyreltme suyu artık kontrol altında

1. İlaç seyretme suyunun PH dengesini otomatik olarak algılar.
2. İlacın etkinliğini min %25 artırır. İlaçta %25 sarfiyat sağlar.
3. İlacın Seyreltme suyunda aktivasyonu %100 gerçekleşir.
4. PRO PH ilacın % 100 homojen krışarak daha verimli kullanılmasını sağlar.
5. PROPH ilacın etkinliğini maksimum yaptığından ilaç ortama eşit dozda uygulanır.

 

PH