CHRYSA-PA2
Chrysa-Pas 100 EC > Mantar İlacı

Mantar ilacı

Litrede 100 gram Penconazole ihtiva eder. =1-(2,4-dichloro-propylphenethyl)-1H-1, 2,4-triazole

Akut toksisitesi;
Sıçanlar için akut oral LD50 1517 mg/kg

Kullanımla ilgili tavsiyeler;
Chrysa-Pas 100 EC bitkiler tarafından alınır ve fungal patojenin penetrasyonu ve hausforium oluşumu sırasında etki eder.

Bitki tahammülü;
Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Chrysa-Pas 100 EC ilacının bağ, gül, tütün, domates, biber, patlıcan ve hıyar üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Chrysa-Pas 100 EC uygulamadan kısa bir süre sonra bitkiler tarafından bünyeye alınıp, yaprak içinde taşınan bir fungisittir. Bitkilere pulverize edildikten sonra yağan yağmur ile yıkanıp gitmez.

Antidotu;
Özel bir artidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Ruhsatlı olduğu bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zaralı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Bağ Bağ Küllemesi
(uncinula necator)
25 ml/100 l su veya dekara 21
Gül Külleme
(sphearothece pannosa)
25 ml/100 l su veya dekara
CHRYSA-PA2

CHRYSA-PA2