GREEN UP
Green Up

Litrede 480 g/l Glyphosate-Amin Tuzu ihtiva eder. N-(phosphonomethyl) glycine – mono (isopropylamine) salt

Akut toksisitesi;
Sıçanlar için akut oral LD50 5000 mg/kg.

Zehirlenme belirtileri;
Güvenilir bir ilaç olup zehirlenme olasılığı son derece azdır.

Antidotu;
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Karışabilirlik durumu;
Diğer bazı herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Ancak bu konuda üretici ve satıcı firmaya danışılması tavsiye olunur.

green3 greenup-foto-1 green4 green2

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
Turunçgiller, Bağ,
Fındık, Meyve Bahçeleri
ve Ekili Olmayan
Alanlar

Tek Yıllık Yabancı Otlar
Yabani Yulaf (Avena sterilis)
Yabani Havuç (Daucus carota)
Kısır Brom (Bromus sterilis)
Kuş Yemi (Phalaris spp.)
Çimensi Mürdümük (Latthyrus nissolia)
Ballıbaba (Lamium sp.)
Kanarya Otu (Senecia vulgaris)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yer Fesleğeni (Mercurialis annua)
Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Turna Gagası (Geranium dissect)
Yabani Fig (Vicia spp)
Kuş Otu (Stellaria media)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Ebegümeci (Malva parviflora)
Yabani Yonca (Madicago spp.)
Semizotu (Porlutaca oleracea)
Sütleğen (Euphorbia spp)
Sirken (kazayagi) (Chenopodium album)
Bambul Otu (Chorzophora tinctoria)
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)
Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Kirpi Darı (Yapıskan otu) (Setaria viridis)
Darıcan (Echinocloa crus-galli)
Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Yeşil Horoz Ibiği (Amaranthus alba)
300 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarakbüyüdüğü devre
Çok Yıllık Yabanci Otlar
Topalak (Cyperus rotundus)
Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Isırgan Otu (Urtica diocia)
Pelin Otu (Arthamesia vulgaris)
Kanyas (Gelic) (Sorghum halepense)
600 ml/da Yabancı otların aktif
büyüdüğü
çiçeklenme öncesi
devre
Kara, Demiryolu Kenarları,
Hava Alanları, Fabrika
Bahçeleri, Tarihi Alanlar,
Su ve Drenaj Kanalları,
Tarla Kenarları Vs.
Çalımsı Odunsu Bitkilere Karşı 1000 ml/da aktif
büyüme devresinde

GREEN UP

GREEN